ఆనందసమయంలో కూడా మహానటి సావిత్రి బాధతో కన్నీళ్ళు..భర్త జెమినీ గణేషన్ ఏంచేసాడో తెలుసా|Mahanati Savitri

watch the video below:-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here